Thiên Long Bá Vương - CS 2.9 Hoài Cổ
Thiên Long Bá Vương - SV Huyền Thoại
Trở về trang trước
  • CN
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
Đến trang tiếp theo
Bá Vương
 
STT
Nhân vật
CS
M.P
1
#b#eee1991i Ca B V߽ng
229
Cái Bang
2
#eab0000#gf00ff0Cn Con
220
Cái Bang
3
#b#ef12345#Yao Xoy
152
Cái Bang
4
#cFF0000#bHong Dc S
141
Tiêu Dao
5
#-08#e0000ff#BKim Thnh
110
Võ Đang
6
#e0000cc#H#bPhongThanhD߽ng
110
Võ Đang
7
#cFF0000#bAdam #6
102
Tiêu Dao
8
#b#ef12345#YLadyKiller
91
Tiêu Dao
9
#-08#G#b#e3c33ccng Huy
84
Võ Đang
10
#eecc005#YTnh Nht Phai
76
Cái Bang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private