Thiên Long Bá Vương - CS 2.9 Hoài Cổ
Thiên Long Bá Vương - SV Huyền Thoại
Trở về trang trước
  • CN
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
Đến trang tiếp theo
Bá Vương
 
STT
Nhân vật
CS
M.P
1
#eaf0000#gf00ff0Kim
245
Cái Bang
2
#-09#cFF0000#bA2 Ra T
229
Cái Bang
3
#ef12345#YNgu V B߾ng#71
191
Võ Đang
4
#cFF0000#bT Nn X Hi
164
Cái Bang
5
#-09#cFF0000#bMa Long
164
Võ Đang
6
#-09#YBO#eFF0000SS
112
Võ Đang
7
#-08#ef12345#YDance Monkey
109
Võ Đang
8
#69#cFF0000#bTriu Mn#69
102
Nga My
9
#-08#cFF0000#bHoa V Khuyt
101
Võ Đang
10
#cFF0000#bV K Tr߷ng Tn
86
Võ Đang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private